News
Back To News
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा माननीय

Jun 28, 2022

महेन्द्र राई यादवज्यु संग आजको भेट बार्ता।
रासायनिक मलको दुस्प्रभव बाट माटोलाई जोगाउन जैविक मल को महत्वोपुर्ण भुमिका र रासायनिक मल लाई पुर्न रुपमा बिस्तापित गर्ने क्षमता जैविक मलमा मात्र हुने विषयमा बिस्तृत रुपमा छलफल गरियो।

उचित; दिगो कृषि बिकासको लागी 🙏🙏🙏

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com