News
Back To News
नेपाली कृषकहरुलाई खुशिको खबर काठमन्डौबाट किन

Aug 5, 2020

जिवानु सहितको जैविक मलले मात्र हाम्रो खेत बरिबाट रासायनिक मल लाई बिस्तपित गर्न सकिन्छ। अरु प्राङ्गगारिक/कोम्पोस्त मल भन्दा जैविक मल कसरी फरक र फाइदाजनक छ भनेर सबै माझ जन्करि प्रदान गर्नका लागि उचित जैविक उद्योग पाल्नुभई अन्तरबार्ता लिदिनुहुने ALLMIX Nepal Youtube channel लाई उचित जैविक उद्योग को तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद बेक्त गर्दछौं ।

उचित; दिगो कृषि बिकासका लागि 🙏

View On Facebook
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com