News
Back To News

Jul 2, 2022

माटाे र बाेट- बिरुवा लाई मात्र रसायान मुक्त नबनाई पशु-पालन लाई पनि रसायन मुक्त बनाअअौं । उचित जैविक पाैष्टिक आहार खुवाअौं, किसान, पशु-पंिन्छ र उपभोक्ता सबै स्वस्थ्य बनौं ।
उचित; दिगो कृषि बिकासको लागी 🙏🙏🙏

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com